TOP 5.3.1.-16 Helyi identitás projekt

 Kedvezményezett: Hercegkút Község Önkormányzata és konzorciumi partnerei

A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése hercegkút központtal

 Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00015

Hercegkút Község Önkormányzata és konzorciumi partnerei a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívásra TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00015 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és megvalósít.

Az elmúlt időszak gazdasági-társadalmi hatásaira alapozva a vidéki települések a fejlődés kulcsát a helyi sajátosságokra építő turisztikai fejlesztésben látják (falusi, fesztivál turizmus). A települések felismerték, hogy a helyi kulturális örökség gazdaságilag hasznosítható.

Az elképzelések megvalósításához szükség volt arra, hogy a vidéki területek felismerjék és törekedjenek a helyi kulturális erőforrásokra építő és a helyiek aktív részvételén alapuló fejlesztéseken, kezdeményezésekben. Mindennek az alapköve a helyi identitás, a lokálpatriotizmus és annak fejlesztésem erősítése, amely javarészt a helyi kulturális értékeken nyugszik. Az elmúlt évek gazdasági válsága a résztvevő településekben is megmutatkozik, demográfiai veszteséghez, elvándorláshoz, népesség öregedéshez, a közösségi összefogás és közösségi élet gyengüléséhez vezetett. A kulturális örökség megőrzése a kollektív közösségi emlékezet része, ezáltal szorosan összekapcsolódik az identitással, amely az elmúlt időszakban gyengült, elvesztette jelentőségét.

A projekt célterülete az egykori területi beosztás alapján a Sárospataki kistérség, azaz a Sárospataki járás 15 települését, a Tokaji járás 2 települését, a Sátoraljaújhelyi járás 2 települését és a Cigándi járás 1 települését foglalja magába. A tervezett tevékenységek megvalósulását ebben a térségben tervezi a konzorcium, tekintettel arra, hogy az érintett települések gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi szempontból is aktív kapcsolatot ápolnak egymással.

A projekt összesen 20 település 14 452 fő lakosságát foglalja magába, összesen 391,8 km2-en. Résztvevő települések a következők:

 1. Bodrogolaszi
 2. Erdőhorváti
 3. Györgytarló
 4. Háromhuta
 5. Hercegkút
 6. Kenézlő
 7. Komlóska
 8. Makkoshotyka
 9. Olaszliszka
 10. Sárazsadány
 11. Szegi
 12. Szegilong
 13. Tolcsva
 14. Vajdácska
 15. Vámosújfalu
 16. Viss
 17. Zalkod
 18. Alsóberecki
 19. Bodroghalom
 20. Felsőberecki

Az érintett szereplők a közösségi élet felpezsdítésére, a kultúra alapú fejlődésre és a népességmegtartó erő növelésére (mind lokális, mind térségi szinten) közösen kerestek megoldást. Az adott járásokon belül meglévő települések között – összefüggő területi elhelyezkedése révén – funkcionálisan jól működő, élő kapcsolat van, a települések közötti közlekedés megoldott, így a projekt sikeres megvalósítása földrajzilag megalapozott, adekvát.

Az össztámogatás mértéke 57 500 000 Ft, amelyből Erdőhorváti Község Önkormányzata 1 991 724 Ft támogatásra jogosult. A támogatás 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás. A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022. év 03. hó 31. napja.