Testületi ülés napirendje, meghívója, előterjesztése