Ebnyilvántartás

2022.április 20. napjától 2022. május 20. napjáig

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

  • személyesen vagy postai úton: Makkoshotyka Község Önkormányzata
    (3959 Makkoshotyka , Ady Endre utca 16.) címre
  • elektronikusan az ado@makkoshotyka.hu címre megküldve Tárgy: Ebnyilvántartás
  • Makkoshotyka Község Önkormányzata ügyfélszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába helyezve. ( Kizárólag Ebösszeíró adatlap esetén)

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni. Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön kell kitölteni.

A nyilvántartásra vonatkozó felhívás és az ezzel kapcsolatos kitöltendő dokumentumok alább találhatóak és letölthetőek.